PORADENSTVO, KOUČING - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADENSTVO, KOUČING

JEDNOTLIVCI
     PORADENSTVO A LIFE KOUČING 
VÝCHODISKO

Pre našu spokojnosť a pre úspech v práci aj v osobnom živote je nevyhnutné pochopiť, prečo sa ľudia správajú rôzne, v čom sa náš vlastný pohľad na svet líši od pohľadu tých druhých a predovšetkým prečo sa my sami správame tak, ako sa správame. Znamená to nielen iných chápať, ale porozumieť predovšetkým sebe samému.
Osobnostná analýza a osobnostná typológia sú to praktické a užitočné nástroje, ktoré nám pomáhajú v sebapoznaní, ale tiež v poznávaní súvislostí a príčin správania ostatných.

POSTUP

Pomocou poradenstva a life koučingu vás budem sprevádzať pri riešení vašej témy:

  • Identifikujeme osobnostné charakteristiky.
  • Popíšeme silné a slabé stránky.
  • Postupne odhalíme obmedzujúce vzorce a presvedčenia.
  • Spracujeme bloky a negatívne emócie.
  • Zarámcujeme zmeny.
 
PRÍSTUP A PRIEBEH

Každý klient je pre mňa jedinečný. Volím preto prístup, ktorý je citlivý, ústretový a podporujúci. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek má svoj osobnostný dar, ktorý ak pozná, dokáže ho efektívne využívať v osobnom aj pracovnom živote. 

Počet stretnutí je individuálny, závisí to od rozsiahlosti témy, ktorú potrebuje klient riešiť. Cieľom však je dosiahnuť stav, aby si klient vedel v budúcnosti poradiť sám so sebou a vedel vedome prekonávať prekážky, ktoré mu život postaví do cesty.

Prvé stretnutie s klientom slúži na vzájomné vyladenie. Trvá 30 minút. Klient má priestor na konkretizáciu svojich potrieb a očakávaní. A osobné stretnutie veľa napovie... Pokiaľ sa klient rozhodne, že si zvolí iného konzultanta, stretnutie sa ukončí a je bezplatné.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky