TRÉNINGY - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TRÉNINGY

FIRMY
 
TRÉNINGY
 

"AKO POROZUMIEŤ 
SEBE A DRUHÝM"
ENNEAGRAM je typológia osobnosti, ktorá v niekoľkých rovinách odhaľuje osobnosť človeka a ponúka možnosť pochopiť samého seba, ale aj tých druhých. Je konkrétnym pomocníkom na to, aby sme sa lepšie dokázali orientovať v medziľudských vzťahoch a umožňuje zlepšovať vlastné komunikačné zručnosti. Je vynikajúcim sprievodcom v zvládaní emócií a rozvoji emocionálnej inteligencie. Ponúka však predovšetkým možnosť zmeny. Zmeny v situáciách, v ktorých opakovane robíme tie isté chyby, keď sa správame spôsobom, ktorý nám nevyhovuje, keď sa snažíme zmeniť sa vo vzťahu k druhým a nedarí sa to. 

Určené všetkým, ktorí:
  • vnímajú, že niečo v ich komunikácii viazne
  • cítia, že potrebujú zmenu v komunikácii
  • chcú urobiť zmenu vo vzťahu k druhým a hľadajú spôsob ako

TERMÍN: Otvára sa podľa záujmu


"AKO POVEDAŤ NIE"
Povedať NIE znamená zvládnuť a osvojiť si asertívny štýl komunikácie. Pomôže rozvinúť schopnosť jasne a primerane vyjadrovať svoje názory a pocity, presadiť svoje oprávnené požiadavky a odmietnuť pre vás neprijateľné požiadavky, zvládať konfliktnú komunikáciu a udržať asertívnu komunikáciu, zvládať námietky či argumentáciu sprevádzanú emocionálnymi prejavmi. Asertivita vám pomôže budovať sebavedomie a sebadôveru, rozvíjať efektívnu komunikáciu, čeliť manipulácii a povedať NIE, keď to potrebujete. Dokážete využiť svoje osobnostné danosti v asertívnej komunikácii ako svoju prednosť.

Určené všetkým, ktorí:
pociťujú prekážky a obmedzenia v situáciách, kedy potrebujú povedať nie a nedarí sa im to.


TERMÍN: Otvára sa podľa záujmu

"HARMONIZÁCIA TÍMU"
Cieľom je zladiť a harmonizovať existujúce tímy.
  • Ako porozumieť vnútornej motivácii ľudí v tíme a ako s ňou pracovať?
  • Ako zjednotiť tím, ktorý vznikol spojením dvoch iných?
  • Ako zladiť nový tím?
  • Ako vychádzať s ľuďmi, s ktorými nevieme nájsť spoločnú reč?
  • Ako viesť ľudí v tíme, ktorí sú profesionálne zdatní, avšak osobnostne takí mnohostranní a rozdielni?

Určené všetkým manažérom a lídrom, ktorí: 
chcú ľudí svojich tímov viesť s využitím ich mnohostrannosti a rozdielnosti rovnako ich ako svojej. Všetkým, ktorí vedia, že čas venovaný sebarozvoju a podpore rozvoja ľudí okolo seba vedie k výraznému zvýšeniu tímovej dynamiky.
TERMÍN: Otvára sa podľa záujmu
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky