BLOG - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Bytosti svetla

ENEA CONSULTING
Uverejnený podľa Dr. Jarmila Bakerová v Článok · 14 Január 2021
Bytosti svetla
( Úvod ku knihe Enneagram - autori: DON RICHARD RISO a RUSS HUDSON)
     Všetkých nás poháňa hlboký vnútorný nepokoj. Môžeme tento nepokoj vnímať ako niečo, čo nám chýba, ale väčšinou je obtiažne určiť, čo to presne je. Predstavy o tom, čo potrebujeme a po čom túžime sú rôzne: chceme lepšieho partnera, lepšiu prácu, lepšiu potravu, lepšie auto …....Domnievame sa, že keď sa nám podarí nájsť si perfektného partnera či prácu alebo si kúpiť nejakú „hračku“, tak náš nepokoj zmizne a my sa budeme cítiť spokojne. Zo skúseností však vieme, že ak si kúpime nové auto, budeme sa cítiť lepšie iba chvíľu. Nový partner môže byť skvelý, avšak nikdy nás vzťah nebude úplne napĺňať tak, ako sme dúfali. Čo teda skutočne hľadáme?
    Pokiaľ sa na chvíľu zamyslíme, možno prídeme na to, že naše srdce túži vedieť kým sme a prečo sme tu. Ale iba málo vecí nás v našej kultúre podporuje v tom, aby sme na tieto dôležité otázky hľadali odpovede. Zvykli sme si na to, že kvalita života sa zvýši, pokiaľ sa zvýšia jeho vonkajšie podmienky. Skôr alebo neskôr si však musíme uvedomiť, že vonkajšie veci, aj keď sú sami o sebe hodnotné, nemôžu hlboký nepokoj našej duše utíšiť.
Kde teda hľadať odpovede?
    Väčšina kníh, ktoré sú na trhu a zaoberajú sa transformáciou farbisto popisujú, akí by sme všetci chceli byť. Autori sú si vedomí, že súcit, ľudská súdržnosť, komunikácia a kreativita sú nepostrádateľnými prvkami. Avšak aj keď sú tieto (a ďalšie) vlastnosti krásne a atraktívne, je pre nás veľmi ťažké si ich udržať alebo ich v bežnom živote uplatňovať. Naše srdcia chcú lietať, ale takmer vždy nás v rozlete nemilosrdne zastaví strach, zvyky, ktoré nám podrážajú nohy a tiež neznalosť. Až príliš často a ľahko sa dobré úmysly a vznešené nádeje premenia iba na ďalšie sklamania. Vzdáme sa a vrátime sa k nám dobre známym kratochvíľam a snažíme sa na celú záležitosť zabudnúť. Sú populárno náučné knihy o psychológii z veľkej časti scestné alebo nepravdivé? Nedokážu ľudské bytosti skutočne žiť takým životom, ktorý ich bude viac napĺňať a bude ucelenejší? Veľkí duchovní učitelia minulosti vždy trvali na tom, že v sebe máme potenciál byť v istom zmysle božskými bytosťami. Tak prečo je to pre nás natoľko obtiažne?
     Domnievame sa, že väčšina svojpomocných knižiek sa nemusí mýliť, iba sú neúplné. Mnohí autori väčšinou popisujú metódy, ktoré pomohli im osobne, ktoré zodpovedali ich psychickému založeniu a dobre vplývali na ich osobnostný rozvoj. Pokiaľ je čitateľ podobný autorovi, jeho osobnosti a životnej situácii, môže byť jeho rada účinná. Pokiaľ je však „zhoda“ minimálna, môže u čitateľa vyvolať skôr zmätok ako mu pomôcť.
     Každý efektívny prístup k osobnostnému rastu musí preto brať do úvahy fakt, že existujú rôzni ľudia, rozdielne osobnostné typy. V dejinách sa touto kľúčovou otázkou zaoberalo mnoho psychologických a duchovných odborov: astrológia, numerológia, systém štyroch klasických temperamentov (flegmatik, cholerik, melancholik, sangvinik), Jungova typológia (extrovertná a introvertná povaha spoločne so zmyslovým vnímaním, intuíciou, pocitmi a myšlienkovými funkciami) a veľa ďalších. Okrem toho nedávne štúdie, ktoré sa zaoberali vývojom novorodencov a vývojom mozgu ukazujú, že základné rozdiely v temperamentoch medzi rôznymi typmi ľudí sú biologicky podložené.
Uvedená rozmanitosť vysvetľuje, prečo rada, ktorá je vhodná pre jedného človeka, môže mať pre druhého katastrofálne dôsledky. Radiť niektorým osobnostným typom, že je potrebné sústrediť sa viac na svoje pocity, je ako liať vodu na topiaceho sa. Povedať niektorým typom že sa potrebujú presadiť je ako nariadiť človeku s anorexiou , aby držal diétu. V snahe porozumieť svojmu ja, našim vzťahom, duchovnému rastu a mnohým ďalším otázkam zisťujeme, že zásadným faktorom je typ osobnosti a nie pohlavie alebo kultúra či generačné rozdiely.
     Sme presvedčení, že povedomie o osobnostných typoch je potrebné v mnohých oblastiach: vo vzdelávaní, v prírodných a humanitných vedách, v obchode, v terapii a predovšetkým v oblasti spirituality a pri transformačnej práci. Nepokojné túžby môžu byť všeobecné avšak spôsob, akým ich vyjadrujeme závisí od akéhosi „filtra“, s ktorým pristupujeme k životu. Hlavný filter, ktorý používame, aby sme pochopili seba a okolitý svet, aby sme sa prejavili, bránili sa, vyrovnali s minulosťou a predvídali budúcnosť, aby sme sa učili, radovali, zamilovávali zodpovedá nášmu typu.
     Čo keby existoval systém, ktorý by nám umožnil lepšie porozumieť sebe aj druhým? Čo keby nám pomohol zreteľnejšie rozlíšiť naše filtre a zreteľne si ich uvedomovať? Čo keby nám ukázal naše zásadné psychické problémy, rovnako ako silné a slabé stránky v medziľudských vzťahoch? Čo keby nám ukázal nielen naše problémy, ale aj spôsob ako s nimi účinne vysporiadať? Čo keby nám tiež ukázal cestu do hlbokého vnútra našej duše? 
Takýto systém existuje a nazýva sa ENNEAGRAM.


Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0

Návrat na obsah