BLOG - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

ENNEAGRAM AKO ZMENA PODVEDOMÝCH VZORCOV A PRESVEDČENÍ

ENEA CONSULTING
Uverejnený podľa Dr. Jarmila Bakerová v Článok · 16 Január 2021
 
Enneagram nám umožňuje rozvíjať schopnosť zdokonaliť sa v sebapozorovaní. Potrebujeme v duchu poodstúpiť o krôčik dozadu a sledovať svoju myseľ pri práci. Odhalíme tak skrytú schopnosť, ktorú možno rýchlo rozvinúť, ak si budeme všímať, ako prebiehajú naše myšlienkové pochody.
 
Enneagram je dávny a veľmi presný popis ľudskej bytosti vo všetkých jej rozmanitostiach, pomocou ktorého môžeme spoznať priamu spojitosť medzi osobnosťou a duchovným JA každého človeka.
 
Kdekoľvek sa na svojej ceste práve nachádzame, Ennenagram nám ponúka:
  • Hlbšie porozumenie nám samým, našim schopnostiam a možnostiam.
  • Samostatný rast z akejkoľvek úrovne na akúkoľvek úroveň, ktorú si želáme dosiahnuť.
  • Harmonickejší a tvorivejší každodenný život.
  • Hlbšiu empatiu, súcit a kvalitnejšie vzťahy, pretože:
a) uvidíme samých seba tak, ako nás vidia druhí
b) uvidíme druhých tak, ako sa vidia oni sami a nie cez svoje skreslené predstavy
  • Poznanie, že svoju osobnosť nemáme „premáhať“ a bojovať s ňou, ale sa s ňou spriateliť, porozumieť jej a využiť ju pre svoj rast.
  • Pochopenie, že naša osobnosť je kľúčom k našej duchovnej ceste bez ohľadu na to, akú vieru vyznávame.

Každý človek patrí k jednému základnému typu, ktorý zostáva stále rovnaký. Avšak línie, ktoré spájajú jednotlivé body ukazujú, do akej miery sa každý typ premieňa pri nadmernom stresepri pocite bezpečia.
 
Každý človek „filtruje“ a interpretuje všetko, čo vníma. Základný princíp Enneagramu hovorí, že:
Každý z nás má jeden z deviatich možných „filtrov“, ktorý udáva tón celému nášmu životu – vžité ložisko pozornosti, ktoré je uložené tak hlboko, že obyčajne skryté pred naším bdelým vedomím.
Tento filter sa nevyvinul  náhodou, ale preto, aby chránil určitý aspekt našej podstaty, ktorý bol v nás po narodení zvlášť zraniteľný.
 
Naša osobnosť sa utvárala ako stratégia ako sa ako dieťa vyrovnať s vonkajším svetom skôr, ako dospejeme a stane sa z nej automatická, skreslená perspektíva. Tá poznamenáva spôsob, akým vnímame druhých a interpretujeme udalosti. Často sú na nej založené naše rozhodnutia a činy.
Jedinečným a povzbudivým aspektom teórie Enneagramu je to, že v našej „falošnej“ osobnosti sa odzrkadľuje naše najvyššie JA. Nie je to protivník, ktorého by sme mali premáhať či bojovať s ním. Je to náš najlepší priateľ, ktorý nám ukazuje čo a ako sa máme v živote naučiť.
 


Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0

Návrat na obsah