EMOČNÉ BLOKY - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

EMOČNÉ BLOKY

EFT
 • Máte niekedy pocit, že sa trápite pod ťarchou niečoho, čo neviete celkom presne pomenovať?
 • Možno váš život neprebieha celkom tak, ako ste dúfali.
 • Možno sa vám zdá, že vaše pokusy vytvárať trvalé vzťahy nevychádzajú.
 • Možno si želáte, aby k istým udalostiam vo vašej minulosti nikdy došlo, nemáte však silu povzniesť sa nad ne.
 • Možno máte dokonca pocit, že vaša prítomnosť je istým neurčitým a nedefinovateľným spôsobom rukojemníkom vašej minulosti.
Tieto a podobné stavy spôsobujú v podvedomí uviaznuté emócie viažúce sa na konkrétnu udalosť alebo udalosti. To môže napr. spôsobovať, že robíme nesprávne závery, prehnane reagujeme na nevinné poznámky, zle si vysvetľujeme správanie iných a skratujete svoje vzťahy. Uviaznuté emócie alebo emočné bloky môžu spôsobovať depresiu, úzkosť a  ďalšie neželané stavy, ktorých sa akosi nevieme zbaviť. Môžu zasahovať do správneho fungovania orgánov a  tkanív vášho tela, môžu spôsobovať škody na vašom fyzickom zdraví, bolesť, únavu a chorobu.
Najprv rodičia a neskôr spoločnosť a prostredie nás učí, že negatívne emócie treba odmietať, potláčať a vyjadrovať iba tie pozitívne. Týmto naučeným vzorcom si postupne vytvárame vlastné presvedčenia a programy, ktoré behom života neustále posilňujeme a vytvárame si tak, sami pre seba obmedzujúce zóny, ktoré sprevádzajú podvedomé emocionálne bloky.

Emócie veľmi ovplyvňujú náš život. Tie negatívne spôsobujú, že máme:

 • nízke sebavedomie
 • pocity neistoty
 • strach z budúcnosti
 • neúspech v živote
 • opakujúce sa konflikty vo vzťahoch
 • stavy úzkosti
 • opakované zdravotné problémy
 • .....a mnohé ďalšie

To všetko sú zablokované emócie. Vzniká nerovnováha, ktorá spôsobuje, že nežijeme plnohodnotný život.

Techniky emočnej slobody - EFT (Emotional Freedom techniques) sú jedným z významných nástrojov, ako si pomôcť a vrátiť telo, myseľ a emócie do rovnováhy.
 

Návrat na obsah