ENNEAGRAM - CESTA DO PODVEDOMIA - ENEA CONSULTING

Dr. Jarmila Slobodová Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
ENNEAGRAM - AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SEBE A DRUHÝM

Enneagram je dynamický a veľmi silný nástroj v oblasti rozvoja osobnosti. Popisuje deväť rôznych a od základu odlišných vzorcov a stratégií myslenia, emočného prežívania a správania. Enneagram prekračuje tradičné prístupy k chápaniu osobnosti tým, že nám pripomína, že príliš žijeme v iluzórnom svete vďaka obranným mechanizmom, ktoré už nepotrebujeme a zamieňame myšlienky a city vzťahujúce sa ku skutočnosti za skutočnosť samotnú.

Základný Enneagram popisuje deväť emocionálnych a mentálnych vzorcov a stratégií, ktoré sa stali návykom a sú súčasťou podvedomia. Z podvedomia ovplyvňujú naše správanie ako návyk dieťaťa, ktoré si ich začalo stavať ako obranný mechanizmus. V dospelosti ich už nepotrebujeme, fungujú však ďalej a naše vnútorné dieťa ich stále používa. Navonok sa to prejavuje ako typový rámec s čitateľnými charakteristikami.

Táto typológia osobnosti je konkrétnym pomocníkom na to, aby sme sa lepšie dokázali orientovať v sebe, v medziľudských vzťahoch a umožňuje zlepšovať vlastné komunikačné zručnosti.

Je súčasťou postupov pri OSOBNOSTNEJ ANALÝZE, LIFE KOUČINGU, PORADENSTVE.

Kontakt: +421 905 647 285, e-mail: bakerova@typologia.sk
Návrat na obsah