Enneagram-cesta do podvedomia - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Enneagram-cesta do podvedomia

ČLÁNKY
ENNEAGRAM - CESTA DO PODVEDOMIA

S Enneagramom som sa zoznámila v čase, keď ma životné udalosti donútili zastaviť sa začať hľadať odpovede na otázky typu: PREČO PRÁVE JA? PREČO SA TO PRÁVE MNE NEUSTÁLE DEJE? PREČO...? V tom čase som princíp Zrkadlo už ako tak chápala, ale prijať a pochopiť všetko, čo mi iní zrkadlili, sa mi veľmi nedarilo.

A presne v zmysle výroku: „Kto hľadá, nájde“ sa mi dostala do rúk kniha od Helen Palmer s názvom Veľká kniha Enneagramu. Táto kniha nespôsobila, že sa mi rozsvietilo. To bol ohňostroj! Naraz všetko do seba zapadalo, všetko dostalo ten správny rozmer a svoje miesto a ja som sa zmohla iba na konštatovanie: !“Keby som to tak vedela skôr!“ Absolvovala som prípravu a podarilo sa mi aj zúčastniť sa na jedinečnom worshope s Helen Palmer.

Odvtedy je systém Enneagram mojím verným pomocníkom a spojencom v mojej poradenskej a lektorskej praxi. A som svedkom ďalších a ďalších ohňostrojov :)

Enneagram je dynamický a veľmi silný nástroj v oblasti rozvoja osobnosti. Popisuje deväť rôznych a od základu odlišných vzorcov a stratégií myslenia, emočného prežívania a správania. Enneagram prekračuje tradičné prístupy k chápaniu osobnosti tým, že nám pripomína, že až príliš žijeme v iluzórnom svete vďaka obranným mechanizmom, ktoré už nepotrebujeme a zamieňame myšlienky a city vzťahujúce sa ku skutočnosti za skutočnosť samotnú.

Základný Enneagram popisuje deväť emocionálnych a mentálnych vzorcov a stratégií, ktoré sa stali návykom a sú súčasťou podvedomia. Z podvedomia ovplyvňujú naše správanie ako návyk dieťaťa, ktoré si ich začalo stavať ako obranný mechanizmus. V dospelosti ich už nepotrebujeme, fungujú však ďalej a naše vnútorné dieťa ich stále používa. Navonok sa to prejavuje ako typový rámec s čitateľnými charakteristikami.

Stručný popis typov:

Jednotka
- je len dobrý a zlý spôsob, ako niečo urobiť. Nič medzi tým. Pozornosť zameriava na to, čo je správne a čo nesprávne, dobré a zlé. Porovnáva podľa pravidiel. Usiluje sa o dokonalosť. Veľmi silná sebakontrola, či postupuje správne. Puntičkár - všíma detaily. Najviac ho motivujú okamžité impulzy, aby urobil tú „správnu“ vec. Môže byť kritický k sebe aj k iným. Má veľký zmysel pre zodpovednosť, veľmi pracovitý, svedomitý. Má rád poriadok a pravidlá (písané aj nepísané). Často potláča zlosť, najmä keď sa tieto pravidlá porušujú. To spôsobuje jeho výbušnosť.
Dvojka
- veľmi ochotne pomáha a je vždy pripravený pomôcť druhým. Veľmi empatický, urobil by čokoľvek, len aby potešil druhých. Potrebuje, aby ho potrebovali. Pomáha druhým aj na úkor seba, zabúda na svoje vlastné potreby. Je pyšný na to, že dáva.
Trojka
- cieľavedomý, ambiciózny, vytrvalý – chce vyhrávať. Jeho kľúčové slovo je úspech. Túžba po úspechu môže byť až prehnaná a kvôli svojim cieľom máva málo času na priateľov, rodinu a často zanedbáva aj sám seba. Imidž je pre neho veľmi dôležitý. Dokáže byť prirodzený vodca, ktorý vie nadchnúť, motivovať ostatných.
Štvorka
- individualista, rodený mysliteľ, ktorý hľadá spôsob sebavyjadrenia a hĺbku citov. Má zmysel pre krásno, často máva umelecké sklony. Mimoriadne empatický a vnímavý voči emóciám druhých. Má sklon k melanchólii a pocitom, že iní sú na tom lepšie ako on. Svoje emócie žije veľmi intenzívne, ostatní môžu mať pocit, že to preháňa.
Päťka
- pozorovateľ, veľmi vnímavý voči informáciám, schopný chápať informácie v nových súvislostiach. Miluje vedomosti, znalosti. Potrebuje veľa súkromia a veľmi si ho chráni. Má vecný pohľad na svet, dokáže hodnotiť veci z nadhľadu, s odstupom. Býva citovo uzavretý, nedáva najavo svoje emócie.
Šestka
- veľmi opatrný a ostražitý voči okolitému svetu a ľuďom. Potrebuje si overiť, kým začne dôverovať, pretože je v neustálom strehu a obrannom postoji. Keď dôveruje je srdečný, priateľský, tímový hráč. Ak zaujme prehnane skeptický postoj, môže to v ňom vyvolať pochybnosti o sebe a nerozhodnosť až pasivitu.
Sedmička
- nadšenec, veľmi kreatívny, má neustále množstvo nových nápadov. Miluje všetko pozitívne, čo život prináša, dychtivý po skúsenostiach. Môže sa nechať natoľko ovládnuť vždy novými a novými podnetmi, že nie je schopný dotiahnuť začaté veci do konca. Nemá rád presne stanovené pravidlá a záväzky, potrebuje voľnosť. Prílišný optimizmus môže zakrývať obavy z bolesti alebo z nudy.
Osmička
- vodca – bojuje za spravodlivosť. Má rád jasnú, otvorenú a priamu komunikáciu. Prejavenie emócií pokladá za slabosť, preto ho okolie často môže vnímať ako prísneho a neprístupného. Má však veľmi zraniteľné a citlivé srdce, čo ukáže iba tým ľuďom, kde sa neobáva zranenia. Je rád dominantný, ale aj ochranársky (najmä, keď sa deje nejaká nespravodlivosť).
Deviatka
- zmierovateľ – potrebuje vo svojom okolí a najmä vo vzťahoch harmóniu. Nemá rád konflikty, vyhýba sa priamej konfrontácii. Akceptuje rôznosť ľudí, preto dokáže vidieť všetky súvislosti a rôzne pohľady na svet. Rodený mediátor. Môže pôsobiť veľmi nerozhodne a váhavo, lebo neustále zvažuje jednu aj druhú stranu veci. Ak ho okolie do niečoho núti, môže sa „zaťať“, vtedy je tvrdohlavý a neústupčivý.
Žiaden z typov nie je lepší ani horší, iba iní sú iní. Enneagram je jedna z ciest, aby sme pochopili prečo. A to predstavuje základ pre lepšiu komunikáciu a vytváranie harmonických vzťahov.

UVEREJNENÉ: BLOG EUGENIKA, 5.12.2014 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky