Komunikácia - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komunikácia

ČLÁNKY
KOMUNIKÁCIA

Na každom kroku počujeme v rôznych obmenách to zázračné slovo KOMUNIKÁCIA. "Musí vedieť dobre komunikovať", "Bez komunikácie to nejde", "Dobrý obchodník je ten, kto vie dobre komunikovať"...
Nie som si však istá, či všetci myslíme pri tomto pojme na to isté. Zoberme si len izeráty na pracovné miesto, v ktorých je definovaná požiadavka na potenciálneho zamestnanca: " Musí mať dobré komunikačné zručnosti". Čo to znamená mať dobré komunikačné zručnosti? Má ich lepšie ten, kto vie dobre počúvať, alebo ten, kto vie dobre hovoriť? Je lepší ten, kto vie byť asertívny alebo ten, kto je epmatický? Či ten, kto má lepšiu rétoriku?
ŠKOLENIE NIE VŠETKO 
Predstavme si pracovný tím. Obchodný tím, ktorý má jasne stanovené ciele, ktoré musí plniť. A obchodník musí mať dobré komunikačné zručnosti, preto takých ľudí v tíme má. Ale chyba lávky, zistíme, že tím nie je tím. Je to spoločenstvo jedincov, ktorí spolu nevedia komunikovať. Toto poznanie najčastejšie vedie k rozhodnutiu, poslať celý tím na tréning komunikačných zručností. A podľa obsahu tréningu sa aj trénuje: verbálna a neverbálna komunikácia, asertivita, r´torika, zvládanie konfliktov... atď. Tím sa vráti z tréningu a nič sa menení. Bol to nenefektivny krok. Vzdelávanie bolo nanič. Natíska sa však otázka - dostali ľudi obchodného tímu naozaj to, čo potrebovali? A vieme, čo naozaj potrebujú?
OSOBNOSTNÝ POTENCIÁL
Odpoveď dostaneme, iba ak vieme identifikovať osobnostný potenciál členov tímu, ich silné a slabé stránky, čo ich motivuje a stresuje a v čom by sa mali rozvíjať. Potom vieme oveľa ľahšie určiť, čo potrebujú. Môžeme tiež lepšie zabezpečiť diverzitu činností v tíme. Obchodník, ktorý má vytvárať nové príležitosti pre firmu, získavať nových klientov a partnerov asi nebude vedieť rovnako dobre zastávať pozíciu key accounta. Je zrejmé prečo. Má vynikajúcu schopnosť získavať nových klientov, pretože ľahko nadväzuje kontakty, rýchlo sa rozhoduje, nemá problém s odmietnutím a pod., ale už pravdepodobne nevie počúvať a vytvárať dlhodobé vzťahy. Diverzita v tíme je dôležitá aj s ohľadom na plnenie úloh v ňom. Ak sú všetci rovnakí alebo veľmi odobní, niektorá činnosť je pravdepodobne zanedbaná. Teda: správny človek na správnom mieste.

Človek môže úspešne a spokojne vykonávať činnosti iba vtedy, ak sú úlohy a oblasť jeho činnosti zvolené v súlade s jeho motiváciou, hodnotami a prirodzeným osobnostným potenciálom, ktorý uplatňuje rovnako v pracovnom ako súkromnom živote. Iba tak môže vyhovieť nárokom, ktoré sú na neho kladené bez zbytočného mrhania vlastnou energiou. Poznať osobnostný potenciál zamestnancov sa stáva čoraz nevyhnutnejšou podmienkou pre efektívne riadenie tímov a firiem. Dnes už nehovoríme o ľudských zdrojoch, ale ľudskom kapitále. A tak treba k ľuďom aj pristupovať.

UVEREJNENÉ: EUROBIZNIS, november 2006
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky