KONZULTÁCIE - ENEA CONSULTING

ENEA CONSULTING
Dr. Jarmila Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
 
KONZULTÁCIA
je vstupný rozhovor, kde spoločne s klientom pomenúvame okruhy tém, ktoré potrebuje riešiť. Často je to situácia, kedy sa klient ocitá na „križovatke života“ a potrebuje si za pomoci sprievodcu – konzultanta urobiť prehľad a zvoliť postup v ďalších životných krokoch.

PRÍSTUP A PRIEBEH

Každý klient je pre mňa jedinečný. Volím preto prístup, ktorý je citlivý, ústretový a podporujúci. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek má svoj osobnostný dar, ktorý ak pozná, dokáže ho efektívne využívať v osobnom aj pracovnom živote.

Počet stretnutí je individuálny, závisí to od rozsiahlosti témy, ktorú potrebuje klient riešiť. Cieľom však je dosiahnuť stav, aby si klient vedel v budúcnosti poradiť sám so sebou a vedel vedome prekonávať prekážky, ktoré mu život postaví do cesty.

Prvé stretnutie s klientom slúži na vzájomné vyladenie. Klient má priestor na konkretizáciu svojich potrieb a očakávaní. A osobné stretnutie veľa napovie... Pokiaľ sa klient rozhodne, že zvolí radšej iného konzultanta, stretnutie sa ukončí a je bezplatné.
 


Návrat na obsah