LIFE KOUČING - ENEA CONSULTING

ENEA CONSULTING
Dr. Jarmila Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
LIFE KOUČING

Life koučing je hľadanie odpovedí a zdrojov, ako riešiť  v danú chvíľu zložité situácie, v ktorých sa v rôznych životných etapách ocitáme. Súčasťou koučovania je sebapoznávanie, rozvoj sebavedomia, sebauvedomenie jednoducho rozvoj osobnosti.

V čom vám môžem pomôcť

 • Nízke sebavedomie.
 • Nedôvera v seba.
 • Ako povedať nie.
 • Konfliktná komunikácia.
 • Nespokojnosť v práci.
 • Neschopnosť presadiť sa.
 • Prílišná opatrnosť.
 • Veľa strachov.
 • Pocit inakosti.
 • Problém s kritikou.
 • Nefungujúce medziľudské vzťahy.
 • Nefungujúce párové vzťahy.
 • Žiarlivosť.
 • Neschopnosť sebaovládania.
 • Prilišná citlivosť (HSP).
.....
Návrat na obsah