PÁROVÉ PORADENSTVO - ENEA CONSULTING

ENEA CONSULTING
Dr. Jarmila Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
PÁROVÉ PORADENSTVO

Párové poradenstvo je vhodné využiť v situácii, keď sa  partnerský alebo manželský vzťah ocitá v kríze, ktorá je spôsobená náročnou životnou situáciou, pretrvávajúcimi konfliktmi a nepochopením.
Poradenstvo je smerované k identifikácii a pochopeniu vzájomných osobnostných odlišností, potrieb, presvedčení a hodnôt. Pomáha pomenovať príčiny vzťahovej krízy a nachádzať cesty a spôsoby na jej riešenie. Nachádza spôsoby ako vylaďovať vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na zlepšenie vzťahu prostredníctvom vzájomného sebapoznania a porozumeniu vzájomnej odlišnosti.
Súčasne vytvára pokojný a objektívny priestor na ujasnenie si toho, či zotrvať vo vzťahu alebo ho ukončiť. Rozhodnutie ukončiť vzťah môže prebehnúť dôstojne, konštruktívne, vecne a so vzájomným rešpektom.
Návrat na obsah