POSTUP - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

POSTUP

PORADENSTVO, LIFE KOUČING
VÝCHODISKO

Pre našu spokojnosť a pre úspech v práci aj v osobnom živote je nevyhnutné pochopiť, prečo sa ľudia správajú rôzne, v čom sa náš vlastný pohľad na svet líši od pohľadu tých druhých a predovšetkým prečo sa my sami správame tak, ako sa správame. Znamená to nielen iných chápať, ale porozumieť predovšetkým sebe samému.
Osobnostná analýza a osobnostná typológia sú to praktické a užitočné nástroje, ktoré nám pomáhajú v sebapoznaní, ale tiež v poznávaní súvislostí a príčin správania ostatných.

POSTUP
Pomocou poradenstva a life koučingu vás budem sprevádzať pri riešení vašej témy:

  • Identifikujeme osobnostné charakteristiky.
  • Popíšeme silné a slabé stránky.
  • Postupne odhalíme obmedzujúce vzorce a presvedčenia.
  • Spracujeme bloky a negatívne emócie.
  • Zarámcujeme zmeny.
Návrat na obsah