STRUČNÝ POPIS TYPOV - ENEA CONSULTING

Dr. Jarmila Slobodová Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
STRUČNÝ POPIS TYPOV
  
JEDNOTKA
je len dobrý a zlý spôsob, ako niečo urobiť. Nič medzi tým. Pozornosť zameriava na to, čo je správne a čo nesprávne, dobré a zlé. Porovnáva podľa pravidiel. Usiluje sa o dokonalosť. Veľmi silná sebakontrola, či postupuje správne. Puntičkár - všíma detaily. Najviac ho motivujú okamžité impulzy, aby urobil tú „správnu“ vec. Môže byť kritický k sebe aj k iným. Má veľký zmysel pre zodpovednosť, veľmi pracovitý, svedomitý. Má rád poriadok a pravidlá (písané aj nepísané). Často potláča zlosť, najmä keď sa tieto pravidlá porušujú. To spôsobuje jeho výbušnosť.
  
DVOJKA
veľmi ochotne pomáha a je vždy pripravený pomôcť druhým. Veľmi empatický, urobil by čokoľvek, len aby potešil druhých. Potrebuje, aby ho potrebovali. Pomáha druhým aj na úkor seba, zabúda na svoje vlastné potreby. Je pyšný na to, že dáva.
  
TROJKA
cieľavedomý, ambiciózny, vytrvalý – chce vyhrávať. Jeho kľúčové slovo je úspech. Túžba po úspechu môže byť až prehnaná a kvôli svojim cieľom máva málo času na priateľov, rodinu a často zanedbáva aj sám seba. Imidž je pre neho veľmi dôležitý. Dokáže byť prirodzený vodca, ktorý vie nadchnúť, motivovať ostatných.
  
ŠTVORKA
individualista, rodený mysliteľ, ktorý hľadá spôsob sebavyjadrenia a hĺbku citov. Má zmysel pre krásno, často máva umelecké sklony. Mimoriadne empatický a vnímavý voči emóciám druhých. Má sklon k melanchólii a pocitom, že iní sú na tom lepšie ako on. Svoje emócie žije veľmi intenzívne, ostatní môžu mať pocit, že to preháňa.
    
PÄŤKA
pozorovateľ, veľmi vnímavý voči informáciám, schopný chápať informácie v nových súvislostiach. Miluje vedomosti, znalosti. Potrebuje veľa súkromia a veľmi si ho chráni. Má vecný pohľad na svet, dokáže hodnotiť veci z nadhľadu, s odstupom. Býva citovo uzavretý, nedáva najavo svoje emócie.
    
ŠESTKA
veľmi opatrný a ostražitý voči okolitému svetu a ľuďom. Potrebuje si overiť, kým začne dôverovať, pretože je v neustálom strehu a obrannom postoji. Keď dôveruje je srdečný, priateľský, tímový hráč. Ak zaujme prehnane skeptický postoj, môže to v ňom vyvolať pochybnosti o sebe a nerozhodnosť až pasivitu.
SEDMIČKA
nadšenec, veľmi kreatívny, má neustále množstvo nových nápadov. Miluje všetko pozitívne, čo život prináša, dychtivý po skúsenostiach. Môže sa nechať natoľko ovládnuť vždy novými a novými podnetmi, že nie je schopný dotiahnuť začaté veci do konca. Nemá rád presne stanovené pravidlá a záväzky, potrebuje voľnosť. Prílišný optimizmus môže  zakrývať obavy z bolesti alebo z nudy.
  
OSMIČKA
vodca – bojuje za spravodlivosť. Má rád jasnú, otvorenú a priamu komunikáciu. Prejavenie emócií pokladá za slabosť, preto ho okolie často môže vnímať ako prísneho a neprístupného. Má však veľmi zraniteľné a citlivé srdce, čo ukáže iba tým ľuďom, kde sa neobáva zranenia.Je rád dominantný, ale aj ochranársky (najmä,  keď sa deje nejaká nespravodlivosť).
  
DEVIATKA
zmierovateľ – potrebuje vo svojom okolí a najmä vo vzťahoch harmóniu. Nemá rád konflikty, vyhýba sa priamej konfrontácii. Akceptuje rôznosť ľudí, preto dokáže vidieť všetky súvislosti a rôzne pohľady na svet. Rodený mediátor. Môže pôsobiť veľmi nerozhodne a váhavo, lebo neustále zvažuje jednu aj druhú stranu veci.  Ak ho okolie do niečoho núti, môže sa „zaťať“, vtedy je tvrdohlavý a neústupčivý.
Kontakt: +421 905 647 285, e-mail: bakerova@typologia.sk
Návrat na obsah