TECHNIKY EMOČNEJ SLOBODY - ENEA CONSULTING

Dr. Jarmila Slobodová Bakerová
konzultant, kouč, lektor, poradca
Prejsť na obsah
EFT - Emotional Freedom Techniques
Techniky emočnej slobody

  • Máte niekedy pocit, že sa trápite pod ťarchou niečoho, čo neviete celkom presne pomenovať?
  • Možno váš život neprebieha celkom tak, ako ste dúfali.
  • Možno sa vám zdá, že vaše pokusy vytvárať trvalé vzťahy nevychádzajú.
  • Možno si želáte, aby k istým udalostiam vo vašej minulosti nikdy došlo, nemáte však silu povzniesť sa nad ne.
  • Možno máte dokonca pocit, že vaša prítomnosť je istým neurčitým a nedefinovateľným spôsobom rukojemníkom vašej minulosti.

Všetci máme k dispozícii všetky odpovede na svoje otázky
a EFT nám k nim otvára cestu.
Metóda EFT funguje úplne inak, ako všetko, čo ste doposiaľ vyskúšali. Má schopnosť zásadne zmeniť váš svet a podstatne mení váš život.
Umožní prakticky každému dosiahnuť väčšiu emocionálnu kontrolu, vnútorný pokoj a efektívnosť v živote.
EFT (z angl. Emotional Freedom Technique) - autorom je Gary Craig. Postupne sa vytvára samostatný psychologický smer - energetická psychológia.
Ako názov napovedá, technika pracuje najmä s energiou nášho tela a s využitím znalostí čínskej medicíny z oblasti akupresúry. Akupresúra aj akupunktúra je známa tým, že stimuláciou bodov na energetických dráhach (meridiánoch) ľudského tela lieči mnohé fyzické a najmä emocionálne bloky.

Metóda EFT je silný nástroj, ktorý slúži na rýchle zníženie emocionálnych dôsledkov negatívnych spomienok a mimoriadnych udalostí, ktoré ovplyvňujú náš život, nastavujú obmedzujúce hranice a spúšťajú emocionálny stres. Touto metódou dokážeme uvoľniť staré, zacyklené podvedomé emočné nánosy, ktoré ovplyvňujú naše správanie, naše rozhodovanie a kvalitu nášho života.

EFT je procedúra - liečenie poklepávaním, spôsobuje zmenu pocitov a myšlienok, ktoré sú často úzko spojené s podvedomými vzorcami, presvedčeniami, blokmi...Umožňuje oddeliť bolestnú emóciu od konkrétnej myšlienky. Spôsobuje, že sme schopní myslieť na veci z minulosti alebo myslieť na veci budúce bez negatívnych pocitov. Nezaberie veľa času ani keď sa uplatňuje v spolupráci s terapeutom, ani keď sa používa svojpomocne.

Kontakt: +421 905 647 285, e-mail: bakerova@typologia.sk
Návrat na obsah