ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah
Dr. Jarmila Bakerová
konzultant, poradca,
kouč, lektor
STOJÍTE NA KRIŽOVATKE ŽIVOTA?
Môžem vám pomôcť rozhodnúť sa, ako ďalej.

"Skutočnosť je natoľko skutočná, nakoľko sme o jej skutočnosti presvedčení. Naša realita sa vyvíja podľa toho, ako prijímame svet okolo seba. Pokiaľ chceme prepísať kódy svojej reality, musíme zmeniť to, čomu sme verili v minulosti." - Gregg Braden

Niektorí ľudia o zmene snívajú, iní ju jednoducho urobia. Mojimi klientmi sú tí, ktorí potrebujú zmenu, chcú si zvýšiť sebavedomie a sebadôveru, chcú lepšie spoznať svoju osobnosť, svoje vzorce správania. Chcú lepšie využívať svoje osobnostné danosti v pracovnom živote. Rovnako tí, ktorí chcú lepšie porozumieť druhým ľuďom a mať s nimi dobré vzťahy. Klienti často hľadajú odpovede na otázky, prečo priťahujú nevhodných partnerov, alebo prečo im nefunguje existujúci vzťah... Pomôžem vám v živote urobiť také zmeny, o ktorých si myslíte, že to nie je možné.

KONZULTÁCIE
AJ CEZ SKYPE
alebo
GOOGLE MEET

KONTAKT
+421 905 647 285
PRÍSTUP A PRIEBEH

Každý klient je pre mňa jedinečný. Volím preto prístup, ktorý je citlivý, ústretový a podporujúci. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek má svoj osobnostný dar, ktorý ak pozná, dokáže ho efektívne využívať v osobnom aj pracovnom živote.

Počet stretnutí je individuálny, závisí to od rozsiahlosti témy, ktorú potrebuje klient riešiť. Cieľom však je dosiahnuť stav, aby si klient vedel v budúcnosti poradiť sám so sebou a vedel vedome prekonávať prekážky, ktoré mu život postaví do cesty.

Prvé stretnutie s klientom slúži na vzájomné vyladenie. Klient má priestor na konkretizáciu svojich potrieb a očakávaní. A osobné stretnutie veľa napovie... Pokiaľ sa klient rozhodne, že zvolí radšej iného konzultanta, stretnutie sa ukončí a je bezplatné.
Návrat na obsah