Dr. Jarmila Slobodová Bakerová

EFT

/
EFT
bgimg001

Emotional Freedom Techniques

Techniky emočnej slobody

  • Máte niekedy pocit, že sa trápite pod ťarchou niečoho, čo neviete celkom presne pomenovať?
  • Možno váš život neprebieha celkom tak, ako ste dúfali.
  • Možno sa vám zdá, že vaše pokusy vytvárať trvalé vzťahy nevychádzajú.
  • Možno si želáte, aby k istým udalostiam vo vašej minulosti nikdy došlo, nemáte však silu povzniesť sa nad ne.
  • Možno máte dokonca pocit, že vaša prítomnosť je istým neurčitým a nedefinovateľným spôsobom rukojemníkom vašej minulosti.

Všetci máme k dispozícii všetky odpovede na svoje otázky a EFT nám k nim otvára cestu

Metóda EFT funguje úplne inak, ako všetko, čo ste doposiaľ vyskúšali. Má schopnosť zásadne zmeniť váš svet a podstatne mení váš život. Umožní prakticky každému dosiahnuť väčšiu emocionálnu kontrolu, vnútorný pokoj a efektívnosť v živote.

Ako EFT funguje

Vzorce možno odhaliť, prerušiť, odstrániť a úplne sa ich zbaviť. Poklepkávanie preniká ku koreňom všetkých problémov, harmonizuje telo a myseľ a mení naše konanie, pocity a vnímanie okolitého sveta.ň

Stresové reakcie vychádzajú z amygdaly, ktorá je súčasťou limbického systému alebo stredného mozgu. Nachádza sa medzi čelným lalokom (kortexom) a zadným mozgom (ktorému sa hovorí „plazí“ mozog a je to najstaršia a najprimitívnejšia časť mozgu). Limbický systém je zdrojom emócií a dlhodobej pamäte.

Amygdala je v podstate dymový detektor tela. Hovorí nám: „Pozor, blíži sa problém. Niečo ohrozuje naše bezpečie“. Signalizuje mozgu, že má zmobilizovať telo a pripraviť ho na reakciu typu útek/útok. Negatívne zážitky z minulosti môžu naprogramovať amygdalu tak, že zapne alarm zakaždým, keď sa objaví podnet pripomínajúci istú situáciu.

Napr žiak štvrtej triedy bol vystavený výsmechu triedy, lebo sa preriekol. Deti sa smiali a on znervóznel následkom čoho telo a myseľ hlási, že hovoriť na verejnosti je nebezpečné. A potom podobný zážitok či už púhe OČAKÁVANIE podobného zážitku – môže aktivovať činnosť amygdaly.

Telo nerozlišuje medzi skutočným nebezpečenstvom a tým, čo amygdala pokladá za nebezpečné. Preto zážitky a výchova z detstva v spojení s každodenným stresom sa stávajú stimulom pre amygdalu.

EFT funguje na princípe meridiánovej energetickej terapie. Môžeme o nej hovoriť ako o „akupunktúre bez ihiel“. Namiesto použitia ihiel sa energetické body stimulujú končekmi prstov. Predstavme si tok energie v ľudskom systéme ako prúd rieky. Pokiaľ sa prúd rieky zanesie vetvami a napadaným lístím, obmedzuje to jej prirodzený tok a smer.

Aj keď je základná aplikácia EFT (poklopkávanie) vo svojej podstate jednoduchá, pre dosiahnutie 100% úspechu je nutné maximálne uchopenie príčiny problému – správna a presná formulácia vyhlásenia, sledovanie zmien, ktoré poklopkávanie sprevádzajú, prípadne spresnenie formulácie.

Samozrejme si EFT môže vyskúšať každý sám na sebe, ale v podstate vždy platí pravidlo – neprekračovať hranice vlastných znalostí. Otvorenie silného emotívneho zážitku vyvolaného poklepkávaním môže nepríjemne prekvapiť aj ľudí presvedčených o svojej psychickej a emotívnej vyváženosti. Kvalifikovaný EFT praktik disponuje ďalšími znalosťami, ktoré pridáva k procesu poklepávania na energetické body a zaisťuje tým aj maximálnu „emocionálnu bezbolestnosť“ alebo „zvládnutie vytvorenej situácie“.

11 apríla, 2024 @ 2:53
Dr. Jarmila Slobodová Bakerová