Dr. Jarmila Slobodová Bakerová

Vzťahové poradenstvo

/
Vzťahové poradenstvo
bgimg001

Čo je vzťahové poradenstvo?

Vzťahové poradenstvo je vhodné využiť v situácii, keď sa partnerský alebo manželský vzťah ocitá v kríze, ktorá je spôsobená náročnou životnou situáciou, pretrvávajúcimi konfliktmi a nepochopením. Poradenstvo je smerované k identifikácii a pochopeniu vzájomných osobnostných odlišností, potrieb, presvedčení a hodnôt. Pomáha pomenovať príčiny vzťahovej krízy a nachádzať cesty a spôsoby na jej riešenie.

Nachádza spôsoby ako vylaďovať vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na zlepšenie vzťahu prostredníctvom vzájomného sebapoznania a porozumeniu vzájomnej odlišnosti. Súčasne vytvára pokojný a objektívny priestor na ujasnenie si toho, či zotrvať vo vzťahu alebo ho ukončiť. Rozhodnutie ukončiť vzťah môže prebehnúť dôstojne, konštruktívne, vecne a so vzájomným rešpektom.

11 apríla, 2024 @ 2:50
Dr. Jarmila Slobodová Bakerová