Dr. Jarmila Slobodová Bakerová

O mne

/
O mne
jarmila

Dr. Jarmila Slobodová Bakerová

Mám ukončené štúdium psychológie v kombinácii s filozofiou, čo ma vždy inšpirovalo k hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace s podstatou ľudskej existencie.

Pôsobila som v rôznych pracovných oblastiach či už to bol obchod, marketing, vzdelávanie či ľudské zdroje a vždy znovu a znovu som si uvedomovala, ako veľmi sú pre ľudí dôležité témy: sebavedomie, sebaúcta a pozitívne sebahodnotenie a ako veľmi cítia ich nedostatok. Tu niekde sa začalo hľadanie ciest, ako to dosiahnuť.

Certifikáty

 • Certifikate of Completion of the AAMET training Emotional Freedom Techniques – Practicioner (2. stupeň)
 • Matrix Reimprinting Technigues
 • Certificate of Attendance- Simple Energy Techniques (SET), Provocative Energy Techniques (PET),(Dr. David Lake a Steve Wells)
 • Profesionálny tréning Enneagramu – certifikát
 • Certfikát z kurzu Poznaj silu svojej mysle – Dr. Joe Dispenza
 • Certifikát z kurzu Zmeň svoj osud – Dr. Joe Dispenza
 • Certifikát z kurzu Formula – Dr. Joe Dispenza
 • Certifikát z kurzu Předurčeni vzkvétat – Gregg Braden
 • Certifikát z kurzu Odvážné snění – Alberto Villoldo
 • Open bussines school, kurz „Riadenie ľudí“ – medzinárodný certifikát
 • CUB – kurz Negotiation

V súčasnosti ako konzultant, poradca či kouč využívam viacero vzájomne sa podporujúcich nástrojov na to, aby som pomohla svojim klientom nájsť dostatok záchytných bodov, aby mohli byť sami sebou.

11 apríla, 2024 @ 2:53
Dr. Jarmila Slobodová Bakerová