Dr. Jarmila Slobodová Bakerová

Konzultácie

/
Konzultácie
jarmila

Čo je Konzultácia?

Konzultácia je vstupný rozhovor, kde spoločne s klientom pomenúvame okruhy tém, ktoré potrebuje riešiť. Často je to situácia, kedy sa klient ocitá na „križovatke života“ a potrebuje si za pomoci sprievodcu – konzultanta urobiť prehľad a zvoliť postup v ďalších životných krokoch.

Prístup a priebeh

Každý klient je pre mňa jedinečný. Volím preto prístup, ktorý je citlivý, ústretový a podporujúci. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek má svoj osobnostný dar, ktorý ak pozná, dokáže ho efektívne využívať v osobnom aj pracovnom živote.

Počet stretnutí je individuálny, závisí to od rozsiahlosti témy, ktorú potrebuje klient riešiť. Cieľom však je dosiahnuť stav, aby si klient vedel v budúcnosti poradiť sám so sebou a vedel vedome prekonávať prekážky, ktoré mu život postaví do cesty.

Prvé stretnutie s klientom slúži na vzájomné vyladenie. Klient má priestor na konkretizáciu svojich potrieb a očakávaní. A osobné stretnutie veľa napovie… Pokiaľ sa klient rozhodne, že zvolí radšej iného konzultanta, stretnutie sa ukončí a je bezplatné.

11 apríla, 2024 @ 2:53
Dr. Jarmila Slobodová Bakerová