BLOG - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Komunikácia - kľúč ku vzťahom?

ENEA CONSULTING
Uverejnený podľa Dr. Jarmila Bakerová v Úvaha · 14 Január 2021
Aj keď sú problémy, s ktorými za mnou moji klienti prichádzajú rôzne, (problém vo vzťahu, nespokojnosť v práci, osamelosť, hľadanie svojej cesty...), často si uvedomujem, že majú spoločného menovateľa. Je to problém so sebavedomím. Je to skutočne veľmi frekventovaná téma a sypú sa na nás rôzne postupy, odporúčania a zaručené rady, ako si zvýšiť sebavedomie. Otázka však je, či možno hovoriť o sebavedomí, nízkom alebo vysokom, bez porozumenia obsahu slova SEBA – VEDOMIE. Vedomie seba je cesta k sebavedomiu. Vedomie seba cez sebapoznávanie a sebauvedomenie.

Enneagram je veľmi efektívna cesta k sebapoznávaniu a teda aj k budovaniu sebavedomia, pretože pomáha odhaľovať nielen podvedomé vzorce (pozri Enneagram -cesta do podvedomia), ale aj skrytý potenciál, dar každej osobnosti.

Téme Budovanie sebavedomia sa z rôznych pohľadov a v rôznych súvislostiach venujeme aj na večerných posedeniach pri čaji v istej čajovni. Prídu ľudia, ktorí sa prihlásia, ale keďže je to čajovňa, môže sa pridať aj náhodný hosť.

A v jeden večer si prisadla aj mladá žena, ktorá pozorne počúvala vyjadrenia zúčastnených o úskaliach ich vzťahov a vstúpila do diskusie. Rázne a jednoznačne vyhlásila, že nechápe, o čom tu všetci hovoríme, veď riešenie je také jednoduché: Stačí komunikovať! Ona sama môže hovoriť o úspešnom vzťahu, pretože vždy, keď sa jej niečo nepáči, tak to manželovi povie, otvoria ten problém, on jej pripomienky prijme a je to vyriešené. Spýtali sme sa jej, či sa podobné správanie, ktoré sa jej na manželovi nepáči, opakuje. Na chvíľu sa zarazila, ale povedala, že áno, ale komunikácia pomôže a
nejaký čas to nerobí.

Je teda komunikácia kľúč ku vzťahom? Ak sa vrátime k SEBA-VEDOMIU, teda do akej miery sme si vedomí seba, je zrejmé, že pokiaľ táto časť absentuje, komunikácia vždy efektívna byť nemusí. Pokiaľ totiž neporozumieme, ako fungujeme my sami, ako sa tvoria a prejavujú naše vzorce, ako ovplyvňujú naše videnie sveta, tvorbu našich postojov a hodnôt, aké máme očakávania od druhých atď., komunikácia sama osebe nestačí.

Vezmime si ako príklad dvoch ľudí, z ktorých jeden je perfekcionista (podľa Enneagramu Jednotka) a voľnomyšlienkár (podľa Enneagramu Sedmička). Každý z nich má svoje videnie sveta, svoje kľúčové témy, ktoré sú pre neho dôležité. Jednotka potrebuje poriadok a disciplínu a Sedmička slobodu, voľnosť a priestor. Je už na prvý pohľad zjavné, že budú „narážať“. Obaja sa v lepšom prípade v zmysle zásady: Komunikuj! - budú snažiť s tým druhým hovoriť o tom, čo potrebuje a čakať, že ten druhý sa zmení. Je pravdepodobné, že to pôjde ťažko a za cenu ústupkov, s ktorými ale ten druhý vôbec nemusí byť vnútorne stotožnený. Skôr či neskôr dôjde ku konfliktom a to aj napriek tomu, že sa obaja budú snažiť o tom hovoriť.

Skutočne efektívna komunikácia s trvalým výsledkom môže nastúpiť až vtedy, keď začneme hľadať odpovede na otázky Kto som, budeme si všímať, že správanie druhých nám samým niečo zrkadlí, že tak ako my máme svoje vzorce, majú ich aj iní a má to svoje príčiny....
Jednoducho platí staré známe: Zmeň seba a zmenia sa aj ľudia okolo teba.


Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0

Návrat na obsah