BLOG - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

NA STAVE MYSLE ZÁLEŽÍ

ENEA CONSULTING
Uverejnený podľa Dr. Jarmila Bakerová v Odporúčané čítanie · 22 Január 2021
Dr. Joe Dispenza, DC, vyštudoval biochémiu na Rutgersovej univerzite. Má tiež titul bakalára vied so zameraním na neurológiu a svoj doktorát z chiropraktiky získal na Life University v Atlante, štáte Georgia, ktorú absolvoval magna cum laude. Postgraduálne vzdelávanie absolvoval Dr. Joe z neurológie, neurovedy, fungovania mozgu a ché mie, molekulárnej biológie, vytvárania pamäti a starnutia a dlhovekosti. Je čestným členom Národnej rady skúšajúcich z chiropraktiky, držiteľom ocenenia Life University Clinical Profucuency Citation za klinickú výnimočnosť vo vzťahoch medzi lekárom a pacientom, a členom čestnej medzinárodnej chiropraktickej spoločnosti Pí Tau Delta. Počas uplynulých dvanástich rokov prednášal Dr. Joe Dispenza vo viac ako 24 krajinách šiestich kontinentov, učil tisíce ľudí o  úlohe a  funkcii ľudského mozgu a o tom, ako preprogramovať svoje myslenie pomocou vedecky overených neurofyziologických princípov. Mnoho ľudí sa tak naučilo dosiahnuť svoje konkrétne ciele, keď odstránilo svoje sebadeštrukčné návyky. Jeho jednoduchý avšak účinný učebný prístup vytvára most medzi skutočným ľudským potenciálom a najnovšími vedeckými teóriami o  neuroplasticite. Vysvetľuje, ako môže nový spôsob myslenia, spolu so zmenou presvedčení, doslova previazať mozog človeka. Jeho práca sa zakladá na jeho absolútnom presvedčení, že v každom človeku na tejto planéte sa ukrýva potenciál veľkosti a neobmedzených schopností.

  
Dr. Joe DISPENZA: Vy jste placebo.
            Na stavu mysli záleží.
Autor prepája najnovšie výskumy z oblasti neurovedy, bioloógie, psychológie, hypnózy, životných podmienok a kvantovej fyziky, aby potvrdil účinky placebo efektu... a súčasne poukázal na to, ako zdanlivo nemožné je v konečnom dôsledku skutočne možné.
Dr. Dispenza nielen skúma históriu a fyziológiu placebo efektu. Kladie si otázku, či je možné naučiť sa princípy placebo efektu bez toho, aby ste sa spoliehali na akekoľvek vonkajšie látky a dosiahnuť rovnaké vnútorné zmeny v oblasti zdravia človeka a nakoniec aj celého života. Osobitne sa venuje účinkom meditácie a ako táto môže zmeniť našu vieru a očakávania, ktoré nás brzdia - čo je v konečnom dôsledku prvý krok k vyliečeniu.Dr. Joe Dispenza: Ako sa zbaviť zvyku byť sám sebou.
         Ako sa zbaviť svojej starej mysle a vytvoriť si novú.
Naše gény a naprogramovanie vás neodsudzujú k tomu, aby sme boli po zvyšok svojho života stále rovnakí. Objavuje sa nová vedná disciplína, ktorá všetkým ľudským bytostiam umožňuje vytvárať realitu podľa vlastného výberu. V knihe autor  spája oblasti kvantovej fyziky, neurovedy, chémie mozgu, biológie a genetiky, aby nám ukázal, čo všetko je v skutočnosti možné. Získavame nielen potrebné vedomosti potrebné na zmenu ktoréhokoľvek aspektu svojho Ja, ale postupne si budeme osvojovať aj nástroje na uplatnenie merateľných zmien v akejkoľvek oblasti svojho života. Autor  demystifikuje a premosťuje priepasť medzi vedou a spiritualitou. Vďaka jeho úžasným workshopom a prednáškam používajú tieto princípy na zásadnú zmenu tisíce ľudí. Keď sa zbavíte zvyku byť sebou a skutočne zmeníte svoju myseľ, váš život už nikdy nebude taký ako predtým!Dr. Joe Dispenza: Probuďte své božství
  Jak obyčejní lidé dělají neobyčajné věci

 
  • Čo to znamená prebudiť svoje božstvo?
  • Čo keby ste sa dokázali naladiť na frekvencie mimo hranice hmotného sveta?
  • Zmeniť chemické procesy v mozgu a sprístupniť si transcendentálne úrovne vedomia?
  • Vytvoriť si novú budúcnosť a transformovať svoju biologickú podstatu tak, aby ste sa celkom uzdravili?
 
 
 
 
Toto všetko ponúka autor v tejto (r)evolučnej knižke. Jej jadrom je poznanie a súbor nástrojov, ktoré umožnia bežným ľuďom dosiahnuť mimoriadneho stavu bytia.

Venuje sa týmto kľúčovým témam:
 
  • Ako sa oslobodiť od minulosti vyladením svojho tela na novú myseľ?
  • Ako zmeniť svoje frekvencie a vytvoriť si realitu prítomného okamžiku a neobmedzených možností?
  • Tajná veda o úžasných schopnostiach šišinky: Náš portál do mystických svetov!
  • Ako rozšíriť svoje vedomie za hranice obmedzeného predvídateľného sveta?
  • Ako vstúpiť do kvantového poľa nekonečných možností?
 
 
 
 
Autor ponúka ucelený súbor nástrojov, metód a cvičení, ktoré vám umožnia vykročiť z fyzickej reality do jemnohmotného sveta lásky. „Týmto totiž skutočne sme a túto budúcnosť si tvoríme -  v nej sa každý človek stáva božskou bytosťou“ – píše autor.Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
0
0
0
0
0

Návrat na obsah